Wat zijn de executieve functies?

De executieve functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Je gebruikt deze executieve functies, vooral in nieuwe situaties en minder in situaties die je vaak meemaakt. Het werkgeheugen regelt de informatiestromen in je geheugen. Het bepaalt wat  nu relevant is, wat later en wat meteen overboord kan. Het zorgt er ook voor dat informatie uit het lange termijn geheugen op het juiste moment beschikbaar is. Het werkgeheugen draagt dus bij aan de organisatie van je kennis en de bereikbaarheid er van. Dit heeft grote impact op het schools presteren.

Voorbeelden

Problemen die voorkomen bij kinderen met problemen in de executieve functies zijn:

 • Moeite met het onthouden van instructies
 • Moeilijk of laat starten met werken
 • Moeite met het volhouden van aandacht
 • Vermijdingsgedrag
 • Concentratie problemen
 • Werk niet volledig en/of niet af maken
 • Inefficiënt werken
 • Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden
 • Moeite met het automatiseren van vaardigheden

Wat kan LEVEL UP u bieden?


 • Onderzoek naar executieve fucties

 • Begeleiding en training

 • Gecertificeerd Jungle Memory coach

JUNGLE MEMORY (HELAAS OP DIT MOMENT NIET BESCHIKBAAR )

(het programma maakt gebruik van Adobe Flash Player - Adobe is sinds 31 december 2020 gestopt met de distributie en ondersteuning van Flash Player- het programma kan daardoor niet meer worden afgespeeld - de programma makers van Jungle Memory hebben dit (nog) niet aangepast)

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties. Het Jungle Memory programma is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.