Privacyreglement

Alles wat tijdens de behandelsessies besproken wordt tussen is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.  Zo wordt er ook toestemming gevraagd om de verslagen te delen met de leerkracht, huisarts en andere betrokkenen.

Er wordt tijdens de behandelperiode een registratie bijgehouden van medische en administratieve gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgevens van toepassing (www.cbpweb.nl). Er wordt vertrouwelijk met deze gegevens om gegaan.

U heeft het recht om uw gegevens ten alle tijden in te zien. Alle gegevens worden opgeslagen in een dossierkast welke afgesloten kan worden. De gegevens worden na beëindiging van de behandeling voor een periode van 15 jaar gearchiveerd.