Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop u of uw kind behandeld wordt, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de ergotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan. Ik ben altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief of mail.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt zich dan wenden tot Klachtenloket Paramedici.

Klachtenloket Paramedici
Dit is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Kijk op http://www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.

Postadres
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030-310 09 29

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur