Huishoudelijk reglement

Afspraken

Eerste afspraak

Om een vlot verloop van de eerste afspraak te bereiken, graag uw pas van de zorgverzekeraar, een geldig legitimatiebewijs en de verwijzing van uw (huis) arts meenemen.

Bent u verhinderd?

Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders ben ik genoodzaakt deze kosten in rekening te brengen.

Verspreiding verslagen

Naar aanleiding van de behandelperiode zal er een eindverslag gemaakt worden. Deze zal verstuurd (mits met toestemming) worden naar de huisarts. Verder dient u zelf te zorgen voor de overdacht en verspreiding van de verslagen naar school en andere betrokkenen.