Wie is LEVEL UP?

Mijn naam is Karin Bonekamp en ik ben sinds 2009 werkzaam als kinderergotherapeut in de eerste lijn. In 2017 heb ik mijn eigen praktijk LEVEL UP opgericht.Centraal bij LEVEL UP staat het kind, zijn/haar motivatie en plezier in het leren of verbeteren van vaardigheden.


Naast de opleiding tot ergotherapeut heb ik onder andere de volgende opleidingen/ nascholingen gevolgd:

- Module Senosry Processing disorders

- Zintuiglijke informatie verwerking en ASS

- Klinisch redeneren bij kinderen met schrijfproblemen

- Studiedag Leven met Sensaties

- Sensory Profile en School Companion

- Coach werkgeheugen training Jungle Memory


KWALITEIT

Naast het regelmatig volgen van bij- en nascholing wordt er gezorgd voor kwaliteit door zoveel mogelijk te werken volgens de meest recente ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van landelijke richtlijnen, standaarden en protocollen en gestandaardiseerde observatie- en behandelmethoden.