Arrangementen (voor scholen)

Behandeling op locatie

 • Level Up biedt de mogelijkheid om op locatie te behandelen, zodat het kind in de context waar het problemen ervaart kan oefenen. Door behandeling op school is er direct contact mogelijk met leerkrachten, voor het beste resultaat van de behandelingen en uit onderzoek is gebleken dat behandelen in de context effectief is.

Screening schrijfrijpheid

 • Heeft u twijfel over de schrijfvoorwaarden van uw leerling/leerlingen uit groep twee? Level Up kan een screening doen op het gebied van schrijfvoorbereiding. Dit wordt gedaan met het gestaandaardiseerde occupation-based meetinstrument, de WRITIC (Writing Readiness Inventory In Context).

 • Het meetinstrument stelt vast of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie. De WRITIC kan afgenomen worden bij kinderen waar leerkrachten zich zorgen over maken, gericht op de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst ontvangen leerkrachten advies. Indien nodig kan er een periode kinderergotherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo kan er bijgedragen worden aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en negatieve gevolgen daarvan.

Werkgeheugen onderzoek en training

 • Heeft uw kind of leerling moeite met concentreren op een taak? Weet uw kind/ leerling niet meer waar te zijn gebleven in een taak of hoe verder te gaan? Heeft uw kind/ leerling een ander nodig om verder te komen met werken? Blijven instructie niet goed hangen? Is het volhouden van aandacht moeilijk? Lijkt uw kind/ leerling dromerig? Blijven leerprestaties achter bij de verwachting? Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door problemen in het werkgeheugen.

 • Level Up kan onderzoek doen naar het werkgeheugen van uw kind/ leerling en wanneer nodig een training aanbieden om het werkgeheugen te vergroten. Dit door middel van de training Jungle Memory.

Observatie in de klas

 • Wanneer een kind niet mee komt in de klas kan de oorzaak soms onduidelijk zijn. Level Up biedt observaties in de klas aan om mee te kijken wat mogelijke oorzaken zijn waardoor het kind bijvoorbeeld vast loopt of zich niet voldoende kan concentreren. Aan de hand van deze observatie zal advies gegeven worden aan ouders en leerkracht.

Advies/ workshops/ presentaties

 • Level Up biedt advies op maat, workshops en presentaties aan op verschillende gebieden.  Zoals op het gebied van:                                                                                                                                                                              -

 • prikkelverwerking, hoe herken je een over- of onderprikkeld kind en wanneer is het gedrag of prikkelverwerking? Wat kan je als leerkracht doen om dit kind (en daarmee de klas) te helpen?

 • schrijven , wat is geschikt schrijfmateriaal of een geschikte schrijfmethode? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?

 • fijne motoriek . Hoe kan je kleuters stimuleren een stabiele potloodgreep te ontwikkelen? Wat is geschikt materiaal? Wat als kinderen te hard drukken op het papier of een krampachtige pengreep hebben?

Aanvraag voorzieningen

 • Heeft uw kind/ leerling aangepast materiaal nodig om beter te functioneren op school? Kan het bijvoorbeeld onvoldoende stabiliteit opbouwen tijdens het zitten aan tafel door hypermobiliteit? Dan zou een aangepaste stoel een uitkomst kunnen bieden. Of kan uw kind/ leerling in de hogere klassen niet voldoende leesbaar schrijven en/of niet mee komen op het tempo van de klas? Dan is het mogelijk een laptop/ tablet aan te vragen voor op school. Deze voorzieningen kunnen op advies van de ergotherapeut aangevraagd worden bij het UWV.